Psychotherapiepraktijk Jordaan
Voor wie?
Aanmelden
Kosten
Kosten
Contact
Links
Psychotherapiepraktijk Jordaan

Psychotherapiepraktijk Jordaan heeft de komende tijd helaas geen plek meer voor nieuwe aanmeldingen.

U kunt o.a. zoeken naar een andere zelfstandig gevestigde therapeut via www.lvvp.info, of informeren bij uw huisarts of zorgverzekeraar (geactualiseerd 30 december 2021)

Als u psychotherapie nodig heeft en hiervoor uw zorgverzekering wilt aanspreken, dan is het noodzakelijk om eerst een verwijsbrief voor psychotherapie van de huisarts te verkrijgen. Dit kan een verwijzing voor Gespecialiseerde GGZ zijn, dus bij complexere, langer bestaande problemen die mogelijk al eerder behandeld zijn en die intensievere behandeling vergen. Of het kan een verwijzing naar de zg. Basis GGZ zijn, dat wil zeggen: korter durende behandeling. Binnen de Basis GGZ hebben wij beperkte en soms geen mogelijkheden, omdat wij hiervoor veelal geen contracten met zorgverzekeraars hebben.

U kunt zich via de mail of telefonisch aanmelden door onze voicemail in te spreken. Zie hiervoor ‘Contact’.

Na aanmelding bij ons vindt in principe binnen één tot vier weken een intakegesprek plaats, tenzij er een wachtlijst is. Daarna volgt een adviesgesprek. Vervolgens start de therapie of begeleiding, zonder verdere wachttijd. Het kan zijn dat u voor uw problematiek bij ons niet aan het juiste adres bent. In dat geval verwijzen wij u door naar meer geschikte hulpverlening.

Neemt u a.u.b. uw poliskaart, verwijsbrief en een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee naar het intakegesprek. Zonder deze papieren kunnen wij de behandeling niet starten.

De intake- en adviesfase neemt tussen de één en drie gesprekken in beslag. Deze gesprekken duren één uur per sessie.

* Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen.)