Psychotherapiepraktijk Jordaan
Voor wie?
Aanmelden
Kosten
Kosten
Contact
Links
Psychotherapiepraktijk Jordaan

Beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info

Wij voldoen aan de kwaliteitscriteria geldend voor onze beroepsgroep. Deze zijn in te zien op:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf

Rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psychotherapeut, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk direct met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kunt u bij een zelfstandig gevestigd psychotherapeut een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in die regio. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Klachtenregeling:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%2029%20oktober%202014%20(1).pdf

BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

Omgang met DBC gegevens: zorgverzekeraars en het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn, net als vele (andere) medici, verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Zie hiervoor ook het tabblad Kosten.

Een deel van de DBC-informatie gaat van de zorgaanbieder (uw therapeut) naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en de privacy van u als klant te waarborgen. Dit gebeurt o.a. aan de hand van een gedragscode, ingesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en door wet- en regelgeving. Dit principe geldt voor alle medische behandelingen die u ondergaat en die worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

De geanonimiseerde, versleutelde data van een DBC, moeten aan het einde van een behandeling worden verzonden naar het DBC-Informatie Systeem (DIS.) Dit systeem is ontworpen voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

Persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, woonplaats, e.d.) mogen op basis van de WBP (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens) niet naar DIS worden verzonden en niet in DIS worden opgeslagen, met uitzondering van: eerste 4 cijfers van de postcode; landcode; geboortejaar en geslacht. Om te zorgen dat DIS aan de WBP voldoet, moeten de patiëntgegevens gepseudonimiseerd worden aangeleverd. Er gaat nooit informatie van het DIS naar een zorgverzekeraar.

Voor meer informatie hierover, zie links.

 

KWALITEITSSTATUUT

 

M. W. M. de Jong

pdf-invulformat-vrijgevestigde-ggz-kwaliteitsstatuut-mwm-de-jong

M. M. de Vries

pdf-invulformat-vrijgevestigde-ggz-kwaliteitsstatuut-merel-de-vries-2016-3