Psychotherapiepraktijk Jordaan
Voor wie?
Aanmelden
Kosten
Kosten
Contact
Links
Psychotherapiepraktijk Jordaan

Contactgegevens

Praktijkadres Psychotherapiepraktijk JordaanEgelantiersgracht 76 hs/ bel *1015 RM Amsterdam
Telefoonnummer ** 020- 4210378
Emailadres praktijkjordaan@chello.nl
RekeningnummerKamer van Koophandel NL20ABNA0546316131 t.n.v. Praktijk Jordaan te Amsterdam50064150

* De praktijkruimte is eigenlijk op de ‘beletage’, dat wil zeggen dat u de trap opgaat in het portiek en dan de deur rechts.
** Op werkdagen kunt u, wanneer wij in gesprek zijn, uw naam en telefoonnummer inspreken op onze voicemail. Dan bellen wij u z.s.m. terug. U kunt ons natuurlijk ook altijd mailen.

Aanmelding

Voor aanmeldingen voor een intakegesprek kunt u ons mailen naar praktijkjordaan@chello.nl

Gelieve uw contactgegevens in de mail te vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Ook lezen wij graag kort:

1. wat de klachten zijn waarvoor u bent verwezen

2. of u bent verwezen voor Basis- of Gespecialiseerde GGZ

3. bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd

Op basis van deze informatie kunnen wij aangeven of – en per wanneer er ruimte voor u is.

(N.B. De stand van de wachtlijst kunt u bekijken onder de pagina Aanmelden)