Psychotherapiepraktijk Jordaan
Voor wie?
Aanmelden
Kosten
Kosten
Contact
Links

kennismaking
visie
therapeuten
Psychotherapiepraktijk Jordaan

Visie

Wij vinden het belangrijk om snel passende hulp te kunnen bieden. Daarbij kijken wij niet alleen naar de klachten waarvoor iemand hulp zoekt, maar gaat het ons om het bredere perspectief van de persoonlijke ontwikkeling. Hoewel het verminderen van klachten natuurlijk een belangrijk onderdeel van de therapie is, wordt er ook gekeken naar onderliggende processen en oorzaken.

Wij gaan ervan uit dat klachten of problemen zich vormen in een brede context van relaties, gezin en/of omgeving. Om de problematiek goed te begrijpen en te behandelen, wordt daar zorgvuldig naar gekeken. Gevolg van onze holistische kijk is dat wij het lichaam niet uit het oog verliezen bij het kijken naar (de samenhang met) het psychische welzijn. Om deze reden werken wij samen met diverse specialisten op lichamelijk gebied, naar wie wij kunnen doorverwijzen en met wie wij desgewenst kunnen samenwerken om het functioneren van lichaam en geest te verbeteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een goed contact te onderhouden met de huisarts of de verwijzende specialist, om de hulpverlening optimaal af te stemmen.