Psychotherapiepraktijk Jordaan
Voor wie?
Aanmelden
Kosten
Kosten
Contact
Links

kennismaking
visie
therapeuten
Psychotherapiepraktijk Jordaan

Volwassenen

De behandeling bestaat uit het voeren van gesprekken. De frequentie van deze gesprekken is meestal eens per week. De duur is 45 minuten.

De individuele therapieën zijn psychoanalytisch en cliëntgericht georiënteerd. De hulpvraag van de cliënt wordt als richtlijn genomen. In samenspraak wordt een behandelplan gevormd zodat de cliënt bij de start van de therapie weet met welk(e) doel(en) er wordt gewerkt. De psychotherapie zal zich richten op het ‘hier en nu’. Per persoon wordt gekeken naar wat belangrijk is. Kort en klachtgericht werken is mogelijk. Zijn de problemen complexer van aard of is de vraag breder, dan kan dat ook. Wij zien psychotherapie als procesmatig werken en ontdekken. Dat vergt vaak enige tijd.

De ontwikkelingsgeschiedenis, de plaats van een persoon in het gezin, de hechtingsrelaties, de dingen die gebeurd zijn in het verleden en die het heden hebben vormgegeven, zijn van belang bij het therapieproces. Psychoanalytische en cliëntgerichte psychotherapie hebben de vorm van open gesprekken. Er wordt dus niet gestart aan de hand van een bepaald thema of het bespreken van huiswerk, maar de cliënt krijgt de ruimte om te praten over de zaken die op dat moment voor hem of haar van belang zijn.

Wel wordt gebruikt gemaakt van elementen uit andere stromingen, zoals bijvoorbeeld de cognitieve- gedragstherapie. Dan gaat het bijvoorbeeld om het registreren en analyseren van zaken, het aanleren van ontspanningsoefeningen of het trainen van gewenst gedrag, zoals assertiviteit.

Specifieke behandelvormen

* Voor klachten die te maken hebben met angststoornissen of post-traumatische stressklachten, is er de mogelijkheid tot het volgen van een zogenaamde ‘EMDR-behandeling’. Dit is een momenteel frequent gebuikte behandeling die gericht is op de snelle vermindering van angst- en traumaklachten. Voor de werkwijze bij EMDR zie Links, www.emdr.nl

* Een tak van onze praktijk is in het bijzonder gericht op het werken met studenten. Doorverwijzingen naar ons kunnen plaatsvinden via de Studentenhuisartsen van UvA/ HvA/ VU, of de Studentenpsychologen UvA/HvA. De levensfase van de studietijd heeft vele kanten, zoals het op zichzelf gaan wonen en financieel zelfstandig worden, losmaking van het gezin van herkomst, relatievorming, studiedruk, identiteitsvorming, etcetera. De studieperiode kan boeiend, maar ook ingewikkeld zijn. Psychotherapie kan hierin een positieve, katalyserende rol spelen.